Home

Products | Products | Products | Products | Produkte | Products | Products | Produtos | Productos | Productos | Des produits | Prodotti | Produkte | Produkte | Produkter | Produkty | продукты | 产品 | 製品 | プロダクト | 제품 | उत्पाद | محصولات | Ürünler | المنتجات | المنتجات | المنتجات

Countries not listed above, please use: Products, all other countries


English

Français, Italiano, Español, Português

Deutsch, Nederlands, Svenska, Dansk, Norsk, Suomalainen

Pусский, Polski, Česky, Ελληνικά, Türk, हिन्दी

عربى

中国, 中國, 日本語, 한국어
Tongkatali.org's - Morele Waarden


By Serge Kreutz


Op het sociale niveau zijn morele waarden een representatie van een productieve samenleving. Op het persoonlijke niveau zijn morele waarden een representatie van de individuele biologische interesses. In ieder geval zijn morele waarden nooit het resultaat van onafhankelijke filosofische bespiegelingen.

Er bestaan geen logische morele waarden. Zo eenvoudig is het. Alle morele waarden zijn waarden die wij zelf als zodanig ervaren. Maar ze zijn in hoge mate arbitraire. De morele waarden van onze hedendaagse democratische samenlevingen zijn niet superieur aan die van het klassieke Rome, waarin slavernij een voorname rol speelde. En ook niet aan de kannibalistische Melanesische samenleving van 200 jaar geleden. Ze zijn alleen anders.

http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_relativism

Dat de morele waarden van historische samenlevingen anders waren dan die van tegenwoordig, hangt voor een groot deel samen met het feit dat de manieren waarop een gemeenschap haar productie (bijvoorbeeld van voedsel) vormgeeft nu anders is.

Ons sociaal bestaan determineert ons bewustzijn en ook wat we samen voor moreel en amoreel houden. We kunnen stellen dat verschillende samenlevingsvormen per definitie er een andere moraal op nahouden, daarmee bedoelende: verschillend van elkaar.

Een verhandeling over de marxistische kijk op hoe de moraal (en andere elementen uit de 'superstructuur') zich verhouden tot samenlevingen en hun productiemethoden, is te lezen door op de pagina waarnaar doorverwezen wordt, naar beneden te scrollen tot de kop "Base and superstructure".

Historisch materialisme

http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y64l08.html

Materialisme in de geschiedenis

Het gegeven dat alle morele waarden simpelweg slechts een zaak zijn van persoonlijke keuzen, is een gegeven in het existentialisme van Sartre, dat op zichzelf een vorm van subjectief materialisme is. De wijze waarop Sartre zegt dat het bestaan het bewustzijn voorafgaat is dat 'bestaan' voorafgaat aan essentie.

Sartre benadrukt dat individuele morele verantwoordelijkheid belangrijker is dan structurele causaliteit, maar zonder daarbij het belang van de laatstgenoemde te ontkennen.

http://plato.stanford.edu/entries/sartre/

Aan de andere kant probeerde Sartre een samensmelting van humanisme ( waarin zelfbeschikking een centrale rol speelt) en materialisme te bewerkstelligen.

Ook al staat Sartre kritisch tegenover de burgerlijke varianten ervan, hij kan zich vinden in het 'existentialistisch humanisme', waarvan het motto heel goed zijn opmerking "Je kan altijd iets maken van dat waar je uit bestaat" zou kunnen zijn.

http://plato.stanford.edu/entries/sartre/

Natuurlijk ondersteunt dit de aanname dat morele waarden arbitraire zijn, ook al voegt het een menselijke dimensie van verantwoordelijkheid toe.

De morele waarden van hedendaagse democratische samenlevingen zijn dan misschien wel van een vriendelijker (en humanistisch en meer humaan) soort dan die van het slavendrijvende Rome of van de Melanesische kannibalen. Maar we kunnen erop rekenen dat de normen en waarden die vandaag de dag algemeen geaccepteerd zijn als achterhaald zullen worden beschouwd door mensen die over een paar honderd jaar leven. Net zoals wij nu de normen en waarden van het oude Rome of van de Melanesische kannibalen achterhaald vinden.

Als we de complexiteit van de wet zoals deze wordt uitgevoerd in tegenwoordige, moderne samenlevingen vergelijken met de relatief simpele wetten van primitieve samenlevingen, dan kunnen we concluderen dat de morele waarden van vandaag de dag verfijnder zijn. Maar hoe verfijnder morele waarden worden, des te moeilijker is het in te zien dat ze net zo arbitrair zijn als simpelere, primitieve morele waarden.

Slechts zonder een beperking van morele verfijndheid, niet door het in leven roepen van nog complexere ethische - en wettelijke stelsels, kunnen we het meest elementaire dilemma in deze overwinnen: er is geen filosofische of biologische argument om een soort of vorm van ethiek in principe te prefereren boven een ieder andere. Of om tegen de afwezigheid van iedere vorm van ethiek te pleiten.

Al is er dan geen filosofische of biologische argument voor, er is waarschijnlijk wel een praktische basis voor het prefereren van een ingewikkeld en zachtaardig systeem van waarden boven een simpeler maar harder systeem: namelijk dat we liever in een vreedzame dan in een gewelddadige gemeenschap leven.

De al eerder getrokken conclusie dat er op zich geen logische morele waarden bestaan, hangt nauw samen met de kennis dat, hoe lang we de menselijke levensduur ook kunnen oprekken, het individuele leven van ieder van ons eindigt absoluut met onze individuele dood. Geen reïncarnatie, geen leven na de dood. En ongeacht hoe lang we leven, afgezet tegen de oneindigheid van de tijd, bestaat een iedere van ons maar een onbeduidend kort moment. Maar als we dood zijn, zijn we voor altijd verdwenen.

Het maakt niets uit of we 'goed' of 'slecht' zijn geweest. Als we dood zijn is er geen beloning of straf.

Maar zolang wij de aarde bevolken lijkt het zinvol te zijn om niet in problemen te komen. Het is alleen maar natuurlijk dat we niet het slachtoffer van misdaad willen worden. Ook willen we niet ten prooi vallen aan justitie (of wat daar voor door moet gaan) , opgesloten worden door autoriteiten of vermoord worden door instituties of staten die morele waarden tot waarheid verheffen. Waarvan wij weten dat deze ook maar verzonnen zijn.

Dus, als morele waarden creaties zijn, wat is dan echt?

In de kern van ons bestaan worden we gestuurd door biologische factoren en niet door ethische factoren. Onze verlangens naar onderdak en eten, onze onlogische drang om te leven en niet te sterven, onze angst voor pijn en verdriet. En bovenal: onze seksuele driften.

Zoals hierboven al is aangetoond, zijn morele waarden van een bepaalde maatschappij altijd representaties van het productieproces van deze maatschappij. En van de manier waarop deze van invloed is op menselijke relaties.

Op een persoonlijk niveau zijn de morele waarden van ieder individu die beweert een morele standaard te hanteren vooral een representatie van de biologische interesses van deze persoon zelf. Vooral van zijn of haar seksuele interesses.

Daarom sluiten mannen die niet veel succes hebben in het vinden van een vrouw in de hedendaagse pluralistische markteconomieën zich graag aan bij de morele waarde, dat iedere man maar van één vrouw zou moeten houden. Zulke morele waarden garanderen hen, zo zijn ze van mening, dat aan eenieder van hen een vrouw voor zichzelf ten deelt valt (omdat overspel daarmee beperkt wordt).

Vanuit een biologisch oogpunt gezien, zijn seksuele voorkeuren ook de drijvende kracht achter het gegeven dat oudere, minder aantrekkelijke vrouwen in deze zelfde pluralistische markteconomieën er altijd een strengere seksuele moraal op nahouden dan jongere, mooiere vrouwen. Des te strenger de moraal, des te makkelijker is het voor oudere, minder aantrekkelijke vrouwen om de competitie met jongere en knappere vrouwen het hoofd te bieden.

Er zijn veel andere manieren waarop de 'productiemethoden' en hun invloed op sociale relaties van doorslaggevende invloed zijn op de morele waarden waaraan mensen zich houden (als ze dat tenminste doen), zoals het vermogen om seksueel overdraagbare ziekten te beheersen.

En er zijn nog steeds allerlei verfijningen in de menselijke productiemethoden aan de gang die van grote invloed zullen zijn op de seksuele moraal, zoals onze ten bloei komende mogelijkheden om voor zowel voor mannen als vrouwen door middel van plastische chirurgie een levenslang jong uiterlijk te creëren.

Zulke ontwikkelingen en technologieën zullen ervoor zorgdragen dat zij die economisch succesvol zijn (en dus de intellectuele capaciteiten hebben om dat te worden) ook fysiek het meest aantrekkelijk blijven, ongeacht hun leeftijd.

Hoog opgeleide vrouwen die chronologisch gezien 50 jaar oud zijn, maar er uitzien als 25 en dus een hoge seksuele marktwaarde behouden, hoeven niet te vluchten in intellectuele feministische waarden die het seksisme van onze samenleving betreurt. In plaats daarvan profiteren ze er juist van.
Español - Spanish

Cuàles son los ingredientes activos de Tongkat Ali?

Las euripeptidas y la falsa ciencia

Prueba científica del Tongkat Ali

Restaurando la juventud con Tongkat Ali

La Revolución del Tongkat Ali

Aumento del tamaño del pene con Tongkat Ali

Tongkat Ali ha sido estudiado para el tratamiento del cáncer

Porqué Tongkat ali es superior a Viagra


Français - French

La révolution Tongkat Ali

Les preuves scientifiques sur le Tongkat Ali

Agrandir la taille de son pénis grâce au Tongkat Ali

Pourquoi le Tongkat Ali est supérieur au Viagra


Deutsch - German

Ein Verbrechen nie bestraft - Verkauf von gefälschten Tongkat Ali auf Ebay oder Webseiten

Schwermetalle in malaysischem Tongkat Ali

Was bedeutet Altern?

Ratschläge zur Beschaffung von Tongkat Ali

Eurypeptide und Scheinwissenschaft

Hochstapelei im Tongkat Ali Einzelhandelgeschäft

Warum Sex Tourismus

Tongkat Ali Studie bezüglich Krebsbehandlung

Penisvergrösserung durch Tongkat Ali

Die Tongkat Ali Revolution

Wissenschaftlicher Nachweis der Wirkung von Tongkat Ali

Tongkat Ali Schwindel mit gefälschten und unbedeutenden staatlichen Lizenzen


Italiano - Italian

Amore e sesso in Asia

L' Altra Vita "Eterna"

L'aspetto filosofico della chirurgia estetica

Il Congresso degli Stati Uniti regola le unioni internazionali

Il programma Kreutz

La trappola della ricchezza

Elogio del línfedelta

Prostituzione e commercio sessuale

Prova scientifica per Tongkat Ali

Riacquistare la giovinezza con Tongkat Ali

Ottimi orgasmi e una morte delicata, invece di Dio

Perché il turismo sessuale

Una soluzione molto economica


Nederlands - Dutch

Ons privé- en seksleven zijn in feite politieke aangelegenheden

Morele Waarden

Wetenschappelijk bewijs voor Tongkat Ali

Penis en testikels grootte na gebruik van Tongkat Ali

De noodzakelijkheid en voordelen van vernietigingl

Vrouwelijke Emancipatie

Liefde en seks in Azië

Seksuele Verlangens

Mijn advies aan jonge vrouwen in derde wereld steden

Landenvergelijking voor de nieuwkomern

Geen seksuele lust zonder Tongkat Ali

Waarom je feedback op Ebay niet moet geloven


Svenska - Swedish

Ingen fordeln

Vetenskapligt bevis för Tongkat Ali


Slovensko - Slovenian

Znanstveni dokaz za Tongkat Ali

Kaj so aktivne sestavine Tongkat Alija


Pусский - Russian

Научное подтверждение свойств Тонгкат Али

Тонгкат Али или дешевое дерьмо

Тонгкат Али или дешевое дерьмо

Безопасность Тонгкат Али – токсикологические исследования

Как Тонгкат Али улучшает секс

Прием анаболических стероидов и тестостерона уменьшает член и объем яичек

Libidus и Maxidus - у меня вопросы

Принцип действия Тонгкат Али и дофаминергиков

Лохотрон со сфабрикованными и несоответствующими лицензиями Тонгкат Али

И все-таки Тонгкат Али тоже редкое и одно из самых дорогих лечебных растений.

Интенсивный оргазм с Тонгкат Али

Шутка про жидкий Тонкгат Али

Продажа поддельного Тонгкат Али в Интернете и на аукционе eBay не преследуется по закону.


中文 - Chinese

东革阿里__增大睾丸篇

东革阿里?增大阴茎的中药

东革阿里__恢复青春的神药

下面是科学的官方陈述

说到伟哥西地那非对机械勃起它的确是一种不错的毒品

东革阿里研究报告

东革阿里革命

提取自东革阿里树根的细胞毒活性成分和抗疟药物成分台湾台南省国立成功大学化学系

东革阿里对中年雄鼠目标性活动的效果

东革阿里(Eurycoma longifolia Jack)对中年雄鼠性能力的作用

东革阿里能增强有性经验的雄鼠的性欲

东革阿里加强了中年雄鼠的性动机

分离自东革阿里的二萜类化合物对马来西亚抗氯奎恶性疟原虫 (Plasmodium falciparum)

治疗性功能障碍的植物化学及传统草药的突破

确切的科学证明:东革阿里(Tongkat Ali)可增加男人的肌肉量

一些男人和女人们因为使用了 东革阿里 ,无论是在床上还是在健身房,都得到了难以置信的提高睾酮的效果


日本人 - Japanese

トンカット・アリー効果の科学的な証明


한국어 - Korean

가 비아그라에 우량한 이유PT Sumatra Pasak Bumi
7th floor, Forum Nine
Jl. Imam Bonjol No.9
Petisah Tengah
Medan Petisah
Medan City
North Sumatra 20236
Indonesia
Tel: +62-813 800 800 20